fbpx

Kariérové poradenstvo

Profesionálny životopis

Príprava na pohovor

Optimalizovaný Linked In

Analýza silných stránok

Psychodiagnostika

Čas na zmenu práce?

Ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor?

O mne:

Maja Budzáková, PhD.
Maja Budzáková, PhD.
Kariérové poradenstvo
  • 13+ rokov pracovných skúsenosti z korporátnych spoločností, znalosť business prostredia a procesov
  • 6+ rokov kariérové poradenstvo pre korporátnych zamestnancov: analýza popisu práce, analýza silných stránok kandidáta, optimalizácia životopisu, príprava na pohovor
  • PhD. - Sociálna a pracovná psychológia, FSEV UK Bratislava, výskum a dizertácia na tému Motivácia zamestnancov
  • Sebaposudzovacie dotazníky: Typológia osobnosti, Motivácia k výkonu, Štruktúra inteligencie

Referencie:

Majkine poradenstvo som sa rozhodla využiť pri radikálnej zmene pracovného segmentu, v ktorom som dovtedy pôsobila v rámci kariérnej dráhy. Konzultáciu som vyhľadala na základe odporúčania od známej, ktorej Majka úspešne pomohla pri hľadaní práce po návrate zo zahraničia. Vďaka konzultácii pôsobil môj životopis profesionálne a zmysluplne, a to aj napriek tomu, že skúsenosti som mala z úplne inej oblasti, než o akú som prejavila záujem.

Petra FerechováAccount Manager - Fortune 500+ spoločnosť

Majka mi pomohla pri hľadaní práce vo Veľkej Británii, kde som sa snažil nájsť si prácu v odbore a už som pomaly strácal nádej. Asi po troch konzultáciách sme prepracovali celé moje CV, Majka presne vedela, kde boli hlavné nedostatky. Netrvalo dlho a dostával som množstvo ponúk, stačilo si iba vybrať. Aj po návrate do Čiech som Majku požiadal o pomoc, aj keď išlo iba o menšie úpravy, boli nemenej dôležité, pretože v životopise ide práve o detaily.

Jakub JelínekSystem Engineer - www.trask.cz

Dr. Budzáková vo svojej psychodiagnostickej praxi využíva psychologické dotazníky, ktoré z psychometrického hľadiska zodpovedajú najvyššej miere odbornosti. Pri kariérnom poradenstve ide o správne zvolenú metódu, nakoľko psychologické dotazníky sú vynikajúcim nástrojom na identifikáciu napríklad silných stránok, osobnostných preferencií alebo štruktúry motivácie jednotlivca. Pri skupinovej aplikácii sú zase vhodné na zostavovanie tímov alebo skúmanie dynamiky v tíme.

Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.- Ústav klinickej psychológie, Fakulta Psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Dr. Budzáková úspešne absolvovala päťročné jednoodborové štúdium sociálnej a pracovnej psychológie a šesťročné doktorandské štúdium v rovnakom odbore na Univerzite Komenského. Jej business a HR skúsenosti v kombinácii s psychologickým vzdelaním vytvárajú kvalitný základ pre individuálne aj skupinové kariérové poradenstvo. Rovnako, vďaka jej vzdelaniu rozumie psychologickým východiskám jednotlivých psychodiagnostických metód, čo zvyšuje úroveň interpretácie výsledkov testovania a ich aplikácie v praxi.

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. - www.zrucnosti.sk