fbpx
Profesionálny životopis
150 €
Vaše silné stránky
Vaše pracovné skúsenosti
Analýza preferovanej práce
2 x návrh životopisu
Optimalizovaný Linked In
Kontaktujte ma
Priemerne 4-5 hodiny konzultácií.
Individuálna konzultácia
50 €/60 min
Skype/telefonicky/osobne
Téma podľa potreby:
⇒ Negociácia platu
⇒ Zákonník práce
⇒ Poradenstvo v zamestnaní
Preklady a úprava dokumentov
Cena dohodou.
Životopisy
Motivačné listy
Sprievodné e-maily
Kontaktujte ma
V slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Riešite individuálnu otázku? 

O mne:

Maja Budzáková, PhD.

Profesionálny životopis | Príprava na pohovor | Psychodiagnostika
  • 13+ rokov pracovných skúsenosti z korporátnych spoločností, znalosť business prostredia a procesov
  • 6+ rokov kariérové poradenstvo pre korporátnych zamestnancov: analýza popisu práce, analýza silných stránok kandidáta, optimalizácia životopisu, príprava na pohovor
  • PhD. - Sociálna a pracovná psychológia, FSEV UK Bratislava, výskum a dizertácia na tému Motivácia zamestnancov
  • Sebaposudzovacie dotazníky: Typológia osobnosti, Motivácia k výkonu, Štruktúra inteligencie